Idræt og aktivitet for alle - Både ude og inde

FITNESS HOLDER GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 1/6-2021 kl 18.00 holder Flauenskjold Fitness generalforsamling i Flauenskjoldhallens Cafeteria.

Der vil denne aften være valg til bestyrelsen. Vi er en energisk og ung bestyrelse (hvis vi selv skal sige det) som altid kigger efter nye kræfter til at hjælpe Flauenskjold fitness med at udvikle sig og have visioner for fremtiden. Alt sammen til gavn for vores medlemmer. Så sidder du og tænker det er noget for dig, så kom i hallen denne dag. Du er også velkommen til at kontakte dem der sidder i bestyrelsen og hører lidt om hvad der sker.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af formandens beretning

4. Aflæggelse  og godkendelse af det reviderede regnskab

5. Vedtagelse af kommende budget

6.Vedtægtsændringer (forslag til vedtægtsændringer §4)

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

 

forslag der ønskes behandlet skal skriftligt være formanden (Birgitte Lorentzen) i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Der tages forbehold for evt. restriktioner i forbindelse med COVID-19