Idræt og aktivitet for alle - Både ude og inde

HALLENS GENERALFORSAMLING

Torsdag den 10/6-2021  kl. 19.00 har Flauenskjoldhallens bestyrelse indkaldt til generalforsamling i cafeteriet.

Denne aften vil der være valg af nyt medlem til bestyrelsen, da Kim Larsen er på valg, men har valgt at stoppe efter mange års arbejde i

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Orientering om driftsbudget for det kommende år

5. Valg af formand

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor og suppleanter

8. Behandling af indkomne forslag

9. Evt.

Så sidder du og tænker du er en forenings- mand/kvinde der har nogle visioner og lyst til udvikling i vores by og hal , eller du bare er nysgerrig på hvad vi laver i denne bestyrelse så kan du kontakte bestyrelsen for yderlig information. (Se under kontakter)

forslag der ønskes behandlet skal være formanden (Susanne Rishøj Andersen) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.